Printen en opslaan als pdf

Privacystatement voor het gebruik van de Parship Website

Versie: 17.08.2020

Bedankt dat u gebruik maakt van Parship! Hier vindt u informatie over welke persoonsgegevens Parship verzamelt, hoe we deze gegevens verwerken en welke mogelijkheden u als gebruiker heeft. PE Digital GmbH (hierna “Parship" of “wij” resp. “ons”) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Informatie over de verwerking van gegevens met betrekking tot cookies en andere trackingtechnologieën bij gebruik van de Parship-website vindt u hier. Informatie over de verwerking van gegevens met betrekking tot trackingtechnologieën bij gebruik van de Parship-app vindt u hier.

Contact/Verantwoordelijke autoriteit

Tenzij in dit Privacystatement anders is aangegeven is de verantwoordelijke autoriteit voor de gegevensverwerking PE Digital GmbH.

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u dit op de volgende manieren doen:

PE Digital GmbH, Klantenservice Parship België, Speersort 10, 20095 Hamburg, Duitsland, +49 (0) 40 - 46 00 26 - 178 (fax), privacypolicy@parship.be (e-mail)

Onze functionarissen voor gegevensbescherming zijn bereikbaar op:

Dr. Stefanie Wegener, privacypolicy@parship.be (e-mail)

Voor informatie en suggesties over gegevensbescherming staan wij of onze functionaris voor gegevensbescherming tot uw beschikking.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens slaat op alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijv. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of e-mailadres).

Als wij persoonsgegevens verwerken, betekent dat, dat wij deze gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken, aan anderen doorgeven of verwijderen.

Parship verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in de volgende gevallen:

 • Als u onze website bezoekt zonder lid te zijn.
 • Als u rechtstreeks contact met ons opneemt.
 • Als u de Parship-app installeert
 • Als u een betaald of gratis abonnement bij Parship afsluit en vervolgens gebruikmaakt van Parship.

Het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens in het kader van het afsluiten en bestaan van een contractuele relatie met Parship is vrijwillig. Maar voor het lidmaatschap bij Parship is het vereist dat uw persoonsgegevens van bijzondere categoriëen (bijv. het gezochte geslacht, wat een gegeven over seksuele geaardheid is) opgeeft en vragen binnen de persoonlijkheidstest resp, over uw Parship-profiel beantwoordt. Ook is het voor het gebruik van de diensten van Parship vereist dat uw profielinformatie en compatibiliteitsbeoordelingen van andere Parship-leden zichtbaar zijn. Bedenk in dit verband ook dat wij de Parship-service in diverse landen aanbieden (u kunt de lijst met landen inzien op onze website) en de informatie in uw profiel in al deze landen zichtbaar is. U kunt in elk van deze landen een partner zoeken. Wilt u niet dat Parship uw persoonsgegevens zoals in dit Privacystatement vermeld verwerkt, kan Parship de service als vermeld in de Algemene Voorwaarden niet verlenen.

Gegevensverwerking via App-Stores

Als u de Parship app installeert, moet u mogelijk een gebruikersovereenkomst sluiten met een app-store operator (bijv. Google of Apple) met betrekking tot toegang tot de portal. Deze toegang vereist een geldig account bij een App-Store provider en een bijbehorend apparaat (bijvoorbeeld een smartphone). In dit geval heeft Parship geen invloed op het verwerken van persoonsgegevens. Hierbij is de App-Store provider van het betreffende app-platform de verantwoordelijke autoriteit. Neem indien nodig rechtstreeks contact op met de App-Store provider van het betreffende app-platform over de gegevensverwerking. Alleen bij gebruik van de Parship app is Parship de verantwoordelijke autoriteit.

Welke informatie vraagt Parship aan zijn leden om de overeenkomst uit te voeren?

Voor het uitvoeren van de diensten die worden beschreven in de Algemene Voorwaarden van Parship, is het noodzakelijk, om de hierna beschreven persoonsgegevens die de gebruiker (ook wel een Parship-lid genoemd) onder andere opgeeft in het kader van het registratieproces of het afsluiten van een Basis- of Premium-lidmaatschap, te verwerken.

Registratieproces

Tijdens de eerste gratis registratie (het afsluiten van het zogenaamde "Basis-lidmaatschap"), is de gebruiker (ook "Basis-lid" genoemd) verplicht om bepaalde minimuminformatie te geven zonder welke de aanmelding niet kan worden voltooid. Deze gegevens zijn:

 • Geslacht en gezocht geslacht (het gezochte geslacht is een gegeven over seksuele geaardheid)
 • E-mailadres
 • Het door de gebruiker gekozen wachtwoord

Als u zich hebt aangemeld via een afwijkend adres van derden zoals via Facebook of Apple, voert u tijdens het aanmeldproces noch een e-mailadres noch een wachtwoord in.


De betreffende aanmelding bij Parship vindt dan plaats via het door de gebruiker opgegeven e-mailadres en het door hem gekozen wachtwoord (zogenaamde toegangsgegevens) of eventueel via de inloggegevens van de door de klant gekozen derde.

Bij registratie via Apple ("Log in met Apple")

Parship biedt u de mogelijkheid om u te registreren via uw Apple account. Als u daar gebruik van maakt, dan zullen we de voor registratie vereiste gegevens ontvangen van Apple. Daarnaast ontvangen wij van Apple het daar door u opgegeven e-mailadres. Daarbij is dus sprake van een gegevensoverdracht.

We hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die door Apple wordt verzameld via de Apple-login. Als u niet wilt dat Apple informatie over u verzamelt met betrekking tot uw gebruik van onze online diensten en deze voor haar eigen doeleinden gebruikt, maakt u dan geen gebruik van de Apple-login.

U kan uw Parship-account op ieder moment loskoppelen van uw Apple-account via uw profielgegevens op onze website. In dit geval hebben wij uw login gegevens nodig zoals hierboven vermeld.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de verzamelde gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door Apple, evenals uw rechten en opties om uw gegevens te beschermen, raadpleegt u de Privacybeleid van Apple: https://www.apple.com/benl/legal/privacy/nl/.

Bij registratie via Facebook ("Facebook Login")

Parship biedt u de mogelijkheid om u te registreren via uw Facebook account. Als u daar gebruik van maakt, dan zullen we de voor registratie vereiste gegevens ontvangen van Facebook. Daarnaast ontvangen wij van Facebook het daar door u opgegeven e-mailadres. Daarbij is dus sprake van een gegevensoverdracht.

We hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die door Facebook wordt verzameld via de Facebook-login. Als u niet wilt dat Facebook informatie over u verzamelt met betrekking tot uw gebruik van onze online diensten en deze voor haar eigen doeleinden gebruikt, maakt u dan geen gebruik van de Facebook-login.

U kan uw Parship-account op ieder moment loskoppelen van uw Facebook account via uw profielgegevens op onze website. In dit geval hebben wij uw login gegevens nodig zoals hierboven vermeld.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de verzamelde gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door Facebook, evenals uw rechten en opties om uw gegevens te beschermen, raadpleegt u de Privacystatements van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Vereiste gegevens met betrekking tot een Basis-lidmaatschap

Voor de persoonlijkheidstest na de registratie wordt o.a. de volgende informatie gevraagd

 • Woonplaats en Postcode
 • Geboortedatum
 • Voor- en achternaam
 • Lengte
 • Burgerlijke staat
 • Aantal kinderen
 • Opleidingsniveau
 • Beroep
 • Inkomen

Daarnaast vraagt Parship van haar gebruikers, ten einde haar diensten te kunnen verlenen, dat zij gegevens verstrekken zoals voorkeuren, persoonlijke waarden, preferenties, uiterlijk en andere relevante kenmerken voor de partnervoorstellen relevante kenmerken, die de grondslag vormen voor het samenstellen van het Parship-profiel. Er kunnen ook foto’s van het Parship-lid worden opgeslagen, waarbij deze foto’s aan andere leden in herkenbare vorm in het profiel of via de e-mail (hier alleen in onherkenbare vorm) naast de voornaam van het lid ter beschikking kunnen worden gesteld. Uit de antwoorden van het Parship-test stellen wij automatisch het zogenoemde Parship-persoonlijkheidsprofiel op evenals met betrekking tot voorgestelde partners gemeenschappelijke matchingpunten en - resultaten. De matchingpunten en -resultaten worden ook aan andere leden in het profiel en via e-mail ter beschikking gesteld.

Alle gegevens van het Parship-profiel zijn op de website en in de app zichtbaar voor andere aangemelde gebruikers. In het bijzonder zijn voornaam, leeftijd, woonplaats en postcode plus de interesses van de gebruiker zichtbaar.

Parship biedt de mogelijkheid om het mobiele telefoonnummer op te geven voor een zogenoemde ID-Check of voor de ontvangst van berichten door Parship. Het mobiele telefoonnummer is niet nodig om gebruik te maken van de Parship service.

Afsluiten van een Premium-lidmaatschap

Als de gebruiker (hierna ook "Premium-lid" genoemd) kiest voor een betaalde dienst van Parship (het zogeheten "Premium-lidmaatschap") via de website van Parship, wordt tijdens de bestelling de volgende informatie verzameld:

 • Naam en voornaam
 • Huisadres
 • Betalings- en facturatiegegevens (creditcardgegevens worden opgeslagen door de betalingsprovider en niet door Parship)

Indien een Premium-lidmaatschap wordt afgesloten en betaald via een App Store provider (bijvoorbeeld Google of Apple), specificeren de gebruiksvoorwaarden van deze App Platform providers welke persoonsgegevens ze verwerken tijdens het aankoopproces. In dit verband verwerkt Parship geen betalings- en facturatiegegevens.

Communicatie tussen leden onderling, communicatie met de klantenservice en communicatie via videochat

Parship slaat de communicatie van de leden die via het Parship-platform plaatsvindt en de communicatie met de klantenservice op. De communicatie tussen de leden onderling als zij zijn ingelogd is versleuteld.

Houdt u bij uw communicatie met onze klantenservice rekening met het volgende: als u met onze klantenservice communiceert
(1) door middel van het contactformulier, dan is deze communicatie versleuteld;de overdacht van ons antwoord op uw verzoek is alleen versleuteld als uw email provider Transport Layer Security (TLS) transport enscriptie ondersteunt;
(2) via de mail dan is de overdracht van de mail transportversleuteld, mits uw e-mailprovider de Transport Layer Security (TLS) transportversleuteling ondersteunt.
Als u wilt communiceren per email waarvan de inhoud versleuteld is, neemt u dan contact op met Parship per post of fax. U vindt onze gegevens onder Contact.

Als Premium-lid en in het kader van enkele reclamecampagnes voor Basis-leden heeft u in een aantal landen de mogelijkheid met andere klanten te videochatten. In dit verband maakt Parship gebruik van een dienstverlener gevestigd in de VS waarmee Parship een gegevensverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Hierin zijn de zogenoemde Europese standaardcontractclausules verwerkt. Parship verstuurt aan zijn gegevensverwerker bij gebruik van de videochat uw IP-adres en uw Parship-code. Verder worden door de dienstverlener het tijdstip en de duur van de chat opgeslagen. De verwerking van eerdergenoemde gegevens is technisch en voor afrekeningsdoeleinden vereist. De videocommunicatie is end-to-end versleuteld. Video- en audiocontent wordt niet opgeslagen. Andere gegevens worden door Parship in relatie tot de videochat niet verzameld of getransporteerd. Als u niet wilt dat Parship uw IP-adres en uw Parship-code aan zijn gegevensverwerker overdraagt of het tijdstip en de duur van de chat opslaat, moet u de videochatfunctie niet gebruiken.

Reclamemails - Nieuwsbrieven - Meldingen

Met het afsluiten van een gratis Basis-lidmaatschap geeft u bij aanmelding uw e-mailadres op of ontvangen wij dat van Apple/Facebook (als u zich via deze weg hebt aangemeld). Dit e-mailadres of bijvoorbeeld daarna door u opgegeven nieuwe e-mailadressen worden gebruikt voor de verzending van reclamemails voor de gratis en betaalde producten van PE Digital GmbH zonder dat daar toestemming van uw kant voor nodig is.

De Parship-website biedt ook de mogelijkheid, door de checkbox aan te vinken, om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Daarbij wordt opnieuw uw in uw profiel opgeslagen e-mailadres gebruikt.

Verder ontvangt u zolang u staat ingeschreven bij Parship e-mails met ook gepersonaliseerde of geïndividualiseerde tips waardoor u de producten van Parship zo goed mogelijk kunt gebruiken. Als u geen bezwaar hebt aangetekend tegen het gebruik van uw e-mailadres voor promotionele doeleinden kunnen deze tips ook aanbiedingen voor het Parship Premium-lidmaatschap bevatten.

Reclamemails (incl. nieuwsbrieven en tips) zijn transportversleuteld mits uw mailprovider de ‘Transport Layer Security”(TLS) transportversleuteling ondersteunt.

Als u geen reclamemails, nieuwsbrieven of geïndividualiseerde tips meer wilt ontvangen, hebt u op elk moment de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het gebruik van het in uw profiel opgeslagen e-mailadres voor dergelijke doeleinden: (1) Klik daarvoor op Afmelden onderaan de betreffende e-mail of (2) pas in uw profiel onder Gegevens & instellingen / Berichtenbeheer uw meldingen aan of (3) neem contact op met de klantenservice van Parship. Leden die het Parship-test nog niet volledig hebben ingevuld, kunnen voor herroeping de volgende link gebruiken. Nadat u zich hebt afgemeld kunt u zich altijd opnieuw aanmelden voor deze reclamemails in uw profiel onder Gegevens & instellingen / Berichtenbeheer.

Push Berichten

Bij het gebruik van de Parship app ontvangt u zogenaamde pushberichten, ook als u deze app momenteel niet gebruikt. Dit zijn berichten die we u sturen als onderdeel van de uitvoering van het contract, maar ook advertentie-informatie.

U kunt de ontvangst van pushberichten op elk gewenst moment aanpassen of stoppen via de configuratie-instellingen van uw mobiele apparaat of in de app van Parship.

Welke informatie verzamelt Parship wanneer u de Parship website gebruikt?

Bij elk gebruik van de Parship-website worden gegevens over het gebruik door de respectieve bezoekers van de website - tenzij hieronder anders vermeld zelfs als ze geen Parship-lid zijn - door de respectieve internetbrowser verzonden en opgeslagen in zogeheten logbestanden. Deze gegevens zijn:

 • Informatie over het type browser en de internetprovider van de gebruiker, alsook het gebruikte besturingssysteem (bijv. Windows 7, Apple OS enz)
 • IP-adres (Internet Protocol adres) van de gebruikte computer, tablet of smartphone (hierbij wordt het IP-adres vergeleken ook met een geodatabank en de locatie, ofwel land, provincie en verblijfplaats van de gebruiker bepaald. In dit verband gebruikt Parship onder andere MaxMind (zie hiervoor Uitvoeringen hieronder).)
 • Naam van de opgevraagde pagina
 • Datum en tijd van het bezoek
 • De Referrer-URL (oorsprongs-URL) van waar de gebruiker naar de opgevraagde pagina kwam
 • Hoeveelheid verzonden gegevens
 • Statusbericht over het welslagen van de opvraging
 • Sessie-identificatienummer
 • Pseudoniem sessiedeelnemer
 • Gebruikte beeldschermresolutie


In de zogenoemde inlogrecord wordt tevens elke keer dat het Parship-lid zich aanmeldt bij het netwerk de gebruiks-ID op het Parship-platform opgeslagen.

Naast de eerder genoemde gegevens worden bij het gebruik van de website van Parship cookies of geanonimiseerde ID’s gebruikt (zoals User-ID, Ad-ID), tijdens of ook na uw bezoek aan onze site op uw eindapparaat opgeslagen. Meer informatie hierover vindt u hier.


Welke informatie verzamelt Parship wanneer u de app van Parship gebruikt?

Elke keer dat de app wordt geopend op het apparaat van de gebruiker, verzamelt Parship automatisch gegevens en informatie over het besturingssysteem van het gebruikte apparaat. Hier moet u onder andere denken aan de opslag van het IP-adres. Parship registreert de volgende zaken:

Gebruiksgegevens

Bij elk gebruik van de Parship-app worden gebruiksgegevens van de respectieve app-bezoeker opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • Het gebruikte besturingssysteem en, indien nodig, het browsertype
 • Actuele taalinstellingen van de smartphone
 • Informatie over de internetprovider van de gebruiker
 • IP-adres (Internet Protocol adres) van de gebruikte computer tablet of smartphone
 • Apparaat-ID (UDID, het apparaatnummer van een smartphone)
 • Gebruikers-ID op het Parship-platform (alleen bij Parship-leden)
 • Naam van de opgevraagde pagina en, indien van toepassing, de verwijzende pagina
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Hoeveelheid verzonden gegevens
 • Statusbericht over het welslagen van de opvraging
 • Sessie-identificatienummer


Logingegevens

In de zogenoemde inlogrecord wordt tevens elke keer dat het Parship-lid zich aanmeldt bij het netwerk worden de volgende gebruiksgegevens

 • Datum en tijd van login
 • Gebruikers-ID op het Parship-platform (e-mailadres)
 • IP-adres (Internet Protocol adres)
 • Apparaat-ID (UDID, het apparaatnummer van een smartphone) om uw apparaat(en) te identificeren in het kader van een veilige authentificatie (Secure Authentification)

Naast de eerder genoemde gegevens worden bij het gebruik van de website van Parship cookies of geanonimiseerde ID’s gebruikt (zoals User-ID, Ad-ID), tijdens of ook na uw bezoek aan onze site op uw eindapparaat opgeslagen. Meer informatie hierover vindt u hier.


GPS-gegevens bij gebruik van de Parship-app

Als een Premium-lid de instellingsopties gebruikt voor Zoeken in de omgeving, dan worden op dat moment de locatiegegevens van het apparaat uitgelezen (GPS, eventueel Wifi-informatie en apparaat-ID). Deze informatie wordt gebruikt om de locatie van de gebruiker te bepalen, zodat hij een geschikte zoekradius kan instellen.

Verwerkingsdoeleinden

Parship verwerkt de persoonsgegevens van haar gebruikers voor de volgende doeleinden:

 • Om de diensten, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden, uit te voeren. (Rechtsgrond van de gegevensverzameling is de uitvoering van de contractuele relatie die met u als lid van Parship is afgesloten. Bij de verwerking van speciale categorieën gegevens is de rechtsgrond uw toestemmingsverklaring).
 • Voor preventie en bestrijding van misbruik. Parship verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens alsook geodata, die is verzameld in verband met uw registratie en het invullen van de Parship Persoonlijkheidstest en/of het Parship-profiel, gebruiken voor een automatische controle of er aanwijzingen of gegevens voor misbruik van de Parship-website. Deze gegevens worden in een database opgeslagen en vergeleken met empirische waarden. Als de geautomatiseerde verwerking een vermoeden van misbruik oplevert, controleert een medewerker van Parship deze beoordeling en de onderliggende aanwijzingen, en vervolgens eventuele informatie in de aanwezige vrije tekst en profielfoto's. Ook stelt Parship zijn leden een functie met de naam “Profiel melden” ter beschikking en voert controles van profielen door klantenservicemedewerkers uit bij door andere leden gemelde schendingen van de voorwaarden van andere leden. Verder gebruikt Parship de vrijwillige vermelding van het mobiele telefoonnummer om in het kader van een zogenoemde ID-Check een mobiele telefoonondersteunende identiteitsvergelijking uit te voeren. (Rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van Parship en de Parship-leden dat de Parship-diensten niet worden misbruikt voor met de overeenkomst strijdige en/ of onwettige handelingen van derden. Wij komen daarbij ook onze wettelijke verplichting op het gebied van gegevensbescherming na, de systeemveiligheid en de dekking en follow-up van ontoelaatbare aanmeldingen of pogingen daartoe te garanderen.)
 • Voor geautomatiseerde prijsbepaling. (Rechtsgrond is de uitvoering van de contractuele relatie.)
 • Voor het garanderen van nakoming van uw betalingsverplichtingen uit hoofde van de contractuele relatie in geval van een betalingsachterstand (dit geldt alleen voor de aankoop van het Premium-lidmaatschap via de Parship-website). Mocht u openstaande facturen/termijnbetalingen ondanks herhaaldelijk herinneren niet voldoen, dragen wij de voor het uitvoeren van een incassoprocedure vereiste gegevens over aan een incassobureau ten behoeve van de door het bureau uit te voeren incassoprocedure. (Rechtsgrond is behalve de uitvoering van de contractuele relatie ook het gerechtvaardigde belang van Parship bij de betaling van de contractueel overeengekomen vergoeding.)
 • Voor de waarborging en verdediging van onze rechten alsook het voldoen aan wettelijke verplichtingen. (Rechtsgrond is de voor ons bestaande wettelijke verplichting alsook ons legitiem belang bij het geldend maken en de verdediging van onze rechten.)
 • Voor eigen marketing door reclamemails, nieuwsbrieven en geïndividualiseerde tips (uitsluitend producten van PE Digital GmbH). (Rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van de PE Digital GmbH bij direct marketing voor eigen producten. Rechtsgrond is in enkele gevallen ook uw toestemmingsverklaring.)


Het verwerkingsdoel en de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van “Cookies” en andere trackingtechnologieën bij gebruik van de website van Parship vindt u hier. Het verwerkingsdoel en de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van Cookies en andere trackingtechnologieën bij gebruik van de app van Parship vindt u hier.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

 • Voor het verkrijgen van toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens dient artikel 6, lid 1, punt a) van de EU Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond.
 • Voor zover wij speciale categorieën van gegevens conform artikel 9 lid 1 van de AVG verwerken dient artikel 9, lid 2, punt a) AVG - uw toestemmingsverklaring - als rechtsgrond.
 • Bij het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de contractuele relatie van Parship (Basis-lidmaatschap of Premium-lidmaatschap) dient artikel 6, lid 1, punt b) AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele taken uit te voeren.
 • Bij de verwerking van persoonsgegevens voor het vervullen van een wettelijke plicht dient artikel 6, lid 1, punt c) AVG als rechtsgrond.
 • Indien verwerking nodig is om de gerechtvaardigde belangen van Parship of een derde, zoals haar leden, te waarborgen, en als de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokken persoon niet prevaleren boven de eerstgenoemde belangen, is artikel 6, lid 1, punt f) AVG rechtsgrond voor verwerking.
 • Bij verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor eigen reclame (Basis-lidmaatschap of Premium-lidmaatschap) is artikel 6, lid 1, punt f) AVG rechtsgrond.


Als uw rechtsgrond uw toestemmingsverklaring is, bent u bevoegd uw toestemmingsverklaring op elk moment te herroepen terwijl dit de rechtmatigheid van de op grond van de toestemmingsverklaring tot het moment van herroepen uitgevoerde verwerking onverlet laat. Is de rechtsgrond het legitiem belang, dan hebt u eveneens het grondrecht, om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie daarvan, op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. In zoverre geldt artikel 21 AVG.

Overdracht van gegevens aan derden; serviceprovider

Uw persoonsgegevens worden principieel alleen door Parship aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of als u uw toestemming heeft verleend. Als persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen aan derden worden overgedragen, lichten we onze gerechtvaardigde belangen in dit privacystatement toe.

Bovendien kunnen persoonsgegevens aan derden worden overgedragen, voor zover Parship daartoe verplicht is op grond van wettelijke voorschriften of uitvoerbare administratieve of rechterlijke beslissingen.

Overdracht aan dienstverleners

Parship behoudt zich het recht voor om van dienstverleners gebruik te maken bij het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens. Dienstverleners ontvangen van Parship alleen die persoonsgegevens die ze nodig hebben voor hun specifieke activiteit.

Parship - mits dienstverleners in dit Privacystatement niet al met naam genoemd zijn (bijv. op het gebied van cookies en tracking) - o.a. serviceverleners voor het verzenden van e-mails en nieuwsbrieven naar de leden. Verder stellen dienstverleners Parship-servercapaciteiten ter beschikking. Als het Parship Premium-lidmaatschap is afgesloten via de website van Parship helpen externe betaaldiensten en dienstverleners Parship bij de afhandeling van betalingen en in geval van inschakelen van een incassobureau. Afhankelijk van de betaalmethode die u in het bestelproces op de website van Parship kiest, stuurt Parship de ten behoeve van verwerking van betalingen verzamelde gegevens (bijv. bankgegevens) door naar de voor de betaling aangewezen kredietinstelling of naar betaaldienstverleners, die in opdracht van Parship werken. Gedeeltelijk verzamelen de betaaldienstverleners deze gegevens ook zelf, onder eigen verantwoordelijkheid. In dat geval is het privacybeleid van de respectieve betaaldienstverlener van toepassing.

Dienstverleners worden in de regel ingezet als zogeheten verwerkers namens de verwerkingsverantwoordelijke van Parship, die persoonsgegevens van de gebruikers van deze online service alleen volgens instructies van Parship mogen verwerken.

Houd er rekening mee dat als het Parship Premium-lidmaatschap wordt gekocht via de Parship-app, Parship geen betalingsgegevens zal verwerken. In dit geval is de App-Store Operator verantwoordelijk voor het afhandelen van het betalingsproces.

Overdracht van gegevens naar niet-EER-landen

Wij geven persoonsgegevens ook door aan derden of orderverwerkers die gezeteld zijn in niet-EER-landen. In dit geval controleren wij vóór overdracht of er bij de ontvanger of een passend gegevensbeschermingniveau bestaat (bijv. vanwege een adequaatheidsbesluit van de Europese-Commissie voor het betreffende land of de overeenkomst van zogenoemde EU-standaardcontractbepalingen van de Europese Unie met de ontvanger) resp. een voldoende toestemmingsverklaring van onze gebruikers voorhanden is.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Parship maakt gebruik van diverse beschermende maatregelen zoals versleutelings- en authentificatietools volgens de nieuwste stand van de techniek om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens van zijn klanten en gebruikers te beschermen. Het gaat daarbij in het bijzonder om de volgende maatregelen:

 • Strenge criteria voor de bevoegdheid voor toegang tot uw gegevens en steekproefsgewijze tweefactorenauthentificatie,
 • Opslag van vertrouwelijke gegevens in versleutelde vorm,
 • Firewallbeveiliging van IT-systemen ter voorkoming van onbevoegd aanmelden,
 • Permanente controle van de aanmeldingen bij IT-systemen ter herkenning en elimineren van misbruik van persoonsgegevens.


Wij adviseren u in dit verband de veiligheidstips van Parship met betrekking tot het gebruik van de diensten van Parship grondig door te lezen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Parship maakt in dit verband ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Het betreft daarbij in het bijzonder de volgende dienstverleners:

Cloudfare

Ter beveiliging van deze website en optimalisatie van de internetsnelheid (SSL-certificaat) maken wij gebruik van een “Content Delivery Network”(CDN). Dit is een service van Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, VS. Daarom worden registratie en inlogaanvragen door de server van Cloudflare geleid en tot niet-deactiveerbare statistieken geconsolideerd.

Wij hebben met Cloudflare een overeenkomst afgesloten voor de verwerking van orders en wel op basis van de EU-standaardcontractbepalingen van de Europese Unie.

Hier vindt u informatie over de door Cloudflare verzamelde gegevens.

MaxMind

Parship maakt gebruik van de geografische localiseringsdienst GeoIP2 Precision City van MaxMind, Inc., Waltham, MA, 14 Spring St., Suite 3, Waltham, Massachusetts 02451, VS. In dit verband worden op basis van IP-adressen globale locatie/geografische locatiegegevens op basis van het land van herkomst bepaald. Uitwisseling van gegevens met MaxMind vindt niet plaats. Ga voor meer informatie over MaxMind hier.

Duur van opslag; Bewaarpflichten

We slaan uw gegevens op zolang dit nodig is voor het aanbieden van onze online diensten (Basis- en Premium-lidmaatschap) en de bijbehorende diensten of als we gerechtvaardigde belangen hebben bij verdere opslag. In alle andere gevallen zullen we uw persoonsgegevens wissen, uitgezonderd de informatie die we dienen aan te houden om te voldoen aan contractuele of wettelijke (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke) bewaartermijnen (bijvoorbeeld facturen).

Voor Basis-leden geldt: u kunt te allen tijde met toekomstige inwerkingtreding bezwaar maken tegen de opslag van de persoonsgegevens in uw profiel. U kunt uw profielgegevens ook zelf wissen (mits u het Parship-test volledig hebt ingevuld) door in te loggen op de website en het betreffende wisproces te starten. Bij Basis-leden die 24 maanden niet actief geweest zijn, wist Parship automatisch de persoonsgegevens uit het profiel.

Voor Premium-leden geldt: de persoonsgegevens van Parship Premium-leden worden in principe opgeslagen voor de duur van de overeenkomst. Als u ons daarom verzoekt, zullen wij uw gegevens wissen, zolang er geen wettelijke bewaarplicht voor deze gegevens is. Gegevens waarvoor een bewaartermijn geldt, worden vergrendeld tot het verstrijken van de bewaarperiode. Als u ons niet vraagt om uw gegevens te wissen aan het einde van het Premium-lidmaatschap, wordt uw Premium-lidmaatschap omgezet in een Basis-lidmaatschap. De eerder vermelde informatie over de duur van de gegevensopslag bij Basis-leden is dan van toepassing.

Als u de Parship-app op uw toestel verwijdert, worden de gegevens in uw profiel niet verwijderd. De verklaringen die zojuist zijn afgelegd met betrekking tot het verwijderen van gegevens van Basis- of Premiumleden zijn hier van toepassing. Om deze gegevens te verwijderen, volgt u de hierboven beschreven regels over het verwijderen van de gegevens van Basis- of Premium-leden.

Logbestanden worden door Parship gedurende 30 dagen opgeslagen en daarna gewist. Logbestanden die vanwege bewijslast langer bewaard moeten worden, worden niet gewist totdat de betreffende casus is afgerond en kunnen in afzonderlijke gevallen worden doorgegeven aan opsporingsinstanties.

Let op! Uw gegevens worden eerst alleen geblokkeerd als er een wettelijke bewaringsplicht voor geldt.

Om de uitoefening van rechten door de betrokkenen mogelijk te maken, bewaart Parship de gegevens die nodig zijn voor de nakoming of het bewijs gedurende de verjaringstermijn.

Rechten van de betrokkene in een oogopslag

Hoe kunt u aanspraak maken op uw rechten?

Gebruik voor het aanspraak maken op uw rechten de gegevens onder het kopje Contact en zorg ervoor dat wij uw persoon kunnen identificeren.

Voor de juistheid van uw bij uw registratie opgegeven gegevens of een eventuele herroeping van reclameberichten kunt u ook de instellingsmogelijkheden in uw Parship-profiel gebruiken. Hiervan uitgezonderd zijn enkele gegevens zoals de geboortedatum, die alleen met hulp van de klantenservice kunnen worden gewijzigd.

Let op! Uw gegevens worden eerst alleen geblokkeerd als er een wettelijke bewaringsplicht voor geldt.

Recht van Inzage

U hebt het recht informatie te krijgen van Parship over of wij u betreffende persoonsgegevens verwerken. Daarnaast hebt u ook het recht op informatie over deze persoonsgegevens en informatie over de categorie gegevens die worden opgeslagen voor het verwerkingsdoel, eventuele ontvangers, de opslagduur en uw rechten als belanghebbende.

Recht op verwijderen

U kunt, als de wettelijke voorwaarden daarvoor bestaan, van ons onverwijld verwijderen van uw persoonsgegevens eisen. Dit is in het bijzonder het geval als

 • Uw persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld niet langer nodig zijn;
 • de rechtsgrond voor de verwerking uitsluitend uw toestemmingsverklaring was en u deze hebt herroepen;
 • u de verwerking tot promotionele doeleinden hebt herroepen (“reclameherroeping”);
 • U een verwerking op basis van de rechtsgrond belangenafweging om persoonlijke redenen hebt herroepen en wij niet kunnen bewijzen dat er belangrijkere legitieme redenen zijn voor verwerking;
 • Uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
 • Uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om aan wettelijke eisen te voldoen.


Bedenk dat er beperkingen gelden voor uw recht op verwijdering. Wij moeten of mogen bijvoorbeeld geen gegevens wissen die wij vanwege wettelijke bewaartermijnen nog langer moeten bewaren. Ook gegevens die wij nodig hebben om aanspraak te maken op, het uitoefenen van of de verdediging van onze rechten zijn uitgesloten van uw recht op verwijdering.

U kunt de gegevens van uw Basis-lidmaatschap van Parship in uw profiel ook zelf wissen. Desgewenst kunnen Basis-leden ook contact opnemen met de klantenservice en vragen om verwijdering van hun gegevens. Gebruik daarvoor de informatie die staat onder Contact. Het verwijderen van gegevens in het kader van een Premium-lidmaatschap kan alleen via de klantenservice van Parship gebeuren. Let op! Uw gegevens worden eerst alleen geblokkeerd als er een wettelijke bewaringsplicht voor geldt.

Uw recht op beperking van de verwerking

U kunt, als de wettelijk voorwaarden daarvoor bestaan, van ons een beperking van de verwerking eisen. Dit is in het bijzonder het geval als

 • de juistheid van uw persoonsgegevens door u wordt bestreden en tot wij de mogelijkheid hebben gehad de juistheid te controleren;
 • de verwerking niet rechtmatig plaatsvindt en u in plaats van verwijdering (zie hiervoor het vorige gedeelte) een beperking van het gebruik eist;
 • wij uw gegevens niet meer nodig hebben ten behoeve van de verwerking maar u deze nodig hebt voor het aanspraak maken op uw rechten, het uitoefenen daarvan of de verdediging daarvan.;
 • U om persoonlijke redenen bezwaar hebt aangetekend en dan tot het moment waarop vaststaat of uw belangen zwaarder wegen.


Voor de juistheid van uw bij uw registratie opgegeven gegevens of een eventuele herroeping van reclameberichten kunt u ook de instellingsmogelijkheden in uw profiel gebruiken. Enkele van de via u verzamelde gegevens kunnen alleen met behulp van de klantenservice worden veranderd.

Uw recht op datatransport

U hebt het recht persoonsgegevens die u ons voor het uitvoeren van het contract of op basis van een toestemmingsverklaring hebt gegeven in een overdraagbare opmaak te ontvangen. U kunt in dat geval ook eisen dat wij deze gegevens rechtstreeks aan een derde doorgeven voor zover dat technisch realiseerbaar is.

Uw recht op herroeping van een toestemmingsverklaring

Als u ons een toestemmingsverklaring voor de verwerking van uw gegevens hebt gegeven, kunt u deze op elk moment met werking voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot herroeping laat dit onverlet. U hebt ons gegevens over de seksuele geaardheid (geslacht en gezocht geslacht) en eventueel over uw geloof ter beschikking gesteld. U kunt deze toestemmingsverklaring op elk moment met toekomstig effect herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot herroeping laat dit onverlet. Vanaf het moment van uw herroeping kunnen er geen partners meer worden voorgesteld en kan Parship vanwege uw herroeping zijn service niet meer verlenen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden.

Uw recht op bezwaar tegen direct marketing

U kunt bovendien op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden ("reclamebezwaar”). Houd er rekening mee dat om organisatorische redenen sprake kan zijn van een overlapping van uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een al lopende campagne.

Voor de juistheid van uw bij uw registratie opgegeven gegevens of een eventuele herroeping van reclameberichten kunt u ook de instellingsmogelijkheden in uw profiel gebruiken, waartoe u via de website van Parship toegang heeft.

U recht op bezwaar om persoonlijke redenen

U hebt het recht om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie bezwaar aan te tekenen tegen de gegevensverwerking door ons mits deze op de rechtsgrond van een legitiem belang berust. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens stoppen tenzij wij, conform de wettelijk voorschriften, kunnen aantonen dwingende beschermende redenen te hebben voor de verdere verwerking die superieur zijn aan uw rechten.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens of een verzoekschriftprocedure te starten bij de kantonrechter die verantwoordelijk is voor uw woonplaats, of om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit die voor ons verantwoordelijk is. Dit is:

Vrije en Hanzestad Hamburg, de commissaris van Hamburg voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, Prof. Dr. med. Johannes Caspar, E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Sociale media

De integratie van sociale media plug-ins heeft vaak tot gevolg dat de aanbieders van de plug-ins cookies opslaan. Maar de sociale media buttons op het Parship-platform bevatten alleen tekstkoppelingen naar de sites van de betreffende sociale media, omdat het niet om zogenoemde sociale media plug-ins gaat. Daarom worden door Parship geen gegevens naar de betreffende aanbieder van de sociale media overgedragen. Voor de naleving van de privacyvoorschriften is de provider van de sociale media site verantwoordelijk. Meer informatie vindt u in de privacyverklaringen op die sites.

Cookies en andere trackingtechnologieën bij gebruik van de website van Parship

Cookies & tracking

Behalve de in het Privacystatement genoemde verwerking van persoonsgegevens worden bij het gebruik van de website van Parship tijdens of na uw bezoek cookies opgeslagen op uw apparaat.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden wanneer u een website bezoekt en worden opgeslagen in de browser van de gebruiker. Als de overeenkomstige internetpagina wordt opgehaald, verzendt de browser van de gebruiker de inhoud van de cookies en maakt zo de herkenning van de gebruiker mogelijk.

Ook technologieën van derden zoals scripts, pixels en tags die Parship voor promotionele doeleinden koppelt aan zijn website, plaatsen cookies op uw apparaat.

Bepaalde cookies worden automatisch gewist na afloop van de browsersessie (zogenaamde sessiecookies), andere worden gedurende een vooraf bepaalde tijd of permanent opgeslagen in de browser van de gebruiker en wissen zichzelf vervolgens (de zogenaamde tijdelijke of permanente cookies).

Welke soorten cookies gebruikt Parship in het algemeen?

Afhankelijk van de functie en het doel worden cookies bij Parship ingedeeld in verschillende categorieën.

Essentiële cookies

Bepaalde cookies zijn vereist om ons online aanbod veilig en gemakkelijk te gebruiken. Deze categorie bevat bijv.

 • Cookies die dienen voor de identificatie resp. authentificatie van onze gebruikers en cookies in relatie tot een veilig authentificatieproces (Secure Authentication Process);
 • Cookies ter waarborging van de veiligheid van informatietechnische systemen van Parship,
 • Cookies ter bestrijding van misbruik en voorkoming van bedrog;
 • Cookies die bepaalde gegevens van gebruikers tijdelijk opslaan;
 • Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan.

Door deze cookies kunt u veilig over onze website surfen en de functies zoals gewenst gebruiken. Zonder deze cookies kunnen essentiële diensten van Parship niet beschikbaar worden gesteld. Wij zetten cookies alleen in als u onze website bezoekt. Ze worden doorgaans na het sluiten van uw browser gewist. Bovendien worden deze cookies zo gebruikt om bij aanmelden met uw mobiele apparaat de geoptimaliseerde weergave van de website op te roepen, zodat uw geheugen niet onnodig wordt belast.

Rechtsgrond is het legitiem belang van Parship en de leden van Parship dat de service van Parship veilig en eenvoudig kan worden gebruikt en de kwaliteit van onze website en de content daarvan voortdurend worden verbeterd.

Voor het gebruik van de “essentiële” cookies is geen toestemming vereist. Ze kunnen niet worden uitgeschakeld.

Een overzicht en meer informatie over de door ons gebruikte “essentiële” cookies vindt u hier.

Functionele cookies

Met “functionele” cookies, kunnen wij het gebruiksgedrag (bijv. de reclamebanners waarop geklikt is, bezochte subsites, zoekopdrachten) van onze gebruikers vastleggen. Hierbij verzamelen wij informatie over hoe Parship-leden en gebruikers met onze website omgaan. Zo zien wij welke sites zijn bezocht en kunnen wij ons een volledig beeld vormen van de gebruikersactiviteiten op onze website.

In deze categorie vallen bijv.

 • Cookies om producten te ontwikkelen en te verbeteren,
 • Cookies voor marktonderzoek, om kennis te vergarenover de doelgroepen.
 • Cookies om gepersonaliseerde contentprofielen aan te maken,
 • Cookies om gepersonaliseerde content te selecteren,
 • Cookies om contentprestaties te meten.

Het doel bij het gebruik van “functionele” cookies is de prestaties van de website te verbeteren en het Parship-platform af te stemmen op de behoeften van de gebruikers om Parship gebruikersvriendelijker te maken. Ook hebben wij statistische informatie nodig over het gebruik van ons internetaanbod en voeren wij reikwijdtemetingen uit die wij in statistische vorm beoordelen en daarmee marktbreed vergelijkbare cijfers krijgen. Met behulp van cookies of door beoordeling van de logbestanden stellen wij in dit verband gebruiksprofielen op. Hierbij gebruiken wij doorgaans de IP-adressen van de gebruikers hetzij helemaal niet of we korten deze gelijk na verzamelen in.

Deze “functionele” cookies garanderen nuttige functies. Zo slaan wij informatie op (bijv. gebruikersnamen en taalkeuze) die helemaal op u is afgestemd. Of wij gebruiken cookies om de door u gewenste functies te activeren. Het gebruik van zulke cookies vindt pas plaats als de bijbehorende functie is geactiveerd of door u is opgevraagd.

Omdat wij u een website willen bieden die is gericht op optimale gebruikersvriendelijkheid worden “functionele” cookies doorgaans geactiveerd zodra u onze website bezoekt. U kunt deze cookies echter op elk moment uitschakelen, hetzij via de beschikbare interfaces of via de instellingen in uw browser. Gegevens die met behulp van “Functionele” cookies worden verzameld kunnen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren of uw activiteiten op andere websites te volgen.

Rechtsgrond voor het gebruik van “functionele” cookies is enerzijds het legitiem belang van Parship kennis over de marktwaarde van de Parship-website in directe vergelijking met websites van derden te vergaren. Het legitiem belang komt verder voort uit de economische beoordeling van de uit de reikwijdtemeting resulterende inzichten. Anderzijds is de rechtsgrond uw toestemmingsverklaring. Deze geldt bijvoorbeeld voor de vorming van gebruikerscategorieën, de basis voor op interesses toegesneden reclamemiddelen of promotionele maatregelen.

Een overzicht en meer informatie over de door ons gebruikte ”functionele” cookies vindt u hier. Hier krijg u ook een overzicht van welke cookies al bij het bezoek aan onze website zijn ingeschakeld.

Bij tools die werken met Opt-Outcookies moet rekening worden gehouden met het feit dat de Opt-Outfunctie apparaat- resp. browserspecifiek is en in principe alleen voor het op dat moment gebruikte apparaat of de gebruikte browser geldt. Als u meerdere apparaten resp. browsers gebruikt, moet u de Opt-Out op elk afzonderlijke apparaat en in elke gebruikte browser instellen.

Afzet Cookies (Marketing Cookies)

Wij gebruiken cookies ook voor reclamedoeleinden (“afzet” cookies). De met behulp van cookies aangemaakte profielen betreffende het gebruikersgedrag ( bijv. de reclamebanners waarop is geklikt, het aantal bezochte webpagina's, ingevoerde zoekopdrachten) gebruiken wij om u reclame aan te bieden of een aanbod te doen die op uw interesses zijn toegesneden (“op interesses gebaseerde reclame”).

In deze categorie vallen bijv.

 • Cookies voor de selectie van basic advertenties,
 • Cookies om een gepersonaliseerd advertentieprofiel aan te maken,
 • Cookies om gepersonaliseerde advertenties te selecteren,
 • Cookies om advertentieprestaties te meten.

Wij staan in dit verband ook andere bedrijven toe gegevens van onze gebruikers te verzamelen met behulp van reclamecookies of pixels. Dit stelt ons en derden in staat om gebruikers van onze onlinedienst op interesse gebaseerde advertenties te tonen, op basis van een analyse van hun gebruiksgedrag (zoals aangeklikte banneradvertenties en bezochte subpagina's) als geheel en niet beperkt tot onze onlinedienst. Voor de succesmeting van deze reclamecampagnes (zogenoemde conversietracking) geven wij trackingegevens ook door aan derden (bijvoorbeeld Google en Microsoft). Ten slotte maken “afzet“ cookies het ons mogelijk met behulp van tools als Google Analytics, logbestanden te analyseren en hierover gebruiksprofielen op te stellen.

Verantwoordelijke autoriteit voor de verwerking van gegevens in relatie tot de tools is de betreffende provider tenzij wij anders hebben aangegeven. De providers van de tools geven informatie over de eerdergenoemde doeleinden eventueel ook door aan derden. De tools verwerken IP-adressen van de gebruikers hetzij helemaal niet of korten deze gelijk na verzamelen in. U vindt bij elke tool informatie over de aanbieder en hoe u bezwaar kunt maken tegen het verzamelen van gegevens met behulp van deze tools.

Rechtsgrond voor het verzamelen en analyseren van gebruiksgedrag voor de op interesses gebaseerde reclame (uitsluitend producten van PE Digital GmbH) is de toestemming van de gebruiker. De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid de daar genomen beslissing te wijzigingen en zijn verleende toestemming te herroepen.

Een overzicht en meer informatie over de door ons gebruikte ”afzet” cookies vindt u hier.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in relatie tot “Cookies”

 • Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens een toestemmingsverklaring van de betrokken persoon krijgen, is artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de rechtsgrond.
 • Bij de verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor het uitvoeren van het contract van Parship (Basis- of Premium-lidmaatschap) dient artikel 6, lid 1, punt b) AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die vereist zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
 • Is de verwerking voor waarborging van een legitiem belang van Parship of een derde zoals zijn leden vereist en zijn de belangen, grondrechten en basisvrijheden van de betrokkenen niet superieur aan het eerstgenoemde belang dan dient artikel 6, lid 1, punt f) AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

Als uw rechtsgrond uw toestemmingsverklaring is, bent u bevoegd uw toestemmingsverklaring op elk moment te herroepen terwijl dit de rechtmatigheid van de op grond van de toestemmingsverklaring tot het moment van herroepen uitgevoerde verwerking onverlet laat. Is de rechtsgrond het legitiem belang, dan hebt u eveneens het grondrecht, om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie daarvan, op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. In zoverre geldt artikel 21 AVG.

Hoe kunt u het gebruik van cookies, beheren, voorkomen of cookies wissen?

Parship biedt u in het kader van een Consent Management (“Cookie Banner”) de mogelijkheid volgens uw instructies over het instellen van cookies te beslissen. U hebt op elk moment de mogelijkheid de daar genomen beslissing te wijzigen en de eventueel verleende toestemming achteraf te herroepen. Daarvoor kunt u hier de instellingsmogelijkheden oproepen.

Voor het Consent Management maken wij gebruik van het Usercentrics Consent Management platform (Usercentrics) van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland. Usercentrics verzamelt logbestandsgegevens en toestemmingsinformatie met behulp van JavaScript. Door JavaScript kunnen wij de gebruiker informeren over zijn toestemmingsverklaring voor bepaalde cookies en andere technologieën op onze website en hoe deze kunnen worden opgevraagd, beheerd en gedocumenteerd.

U kunt de uitvoering van JavaScript op elk moment door bijbehorende instellingen blijvend van uw browser verwijderen waardoor ook Usercentrics JavaScript niet kan uitvoeren. Meer informatie over de privacyprocedures van Usercentrics vindt u op: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/.

U kunt de cookie-instellingen op onze website beheren via bovengenoemde functies maar ook door wijzigen van uw browserinstellingen (activeren/deactiveren en wissen). U kunt uw cookies via de meeste browsers beheren door of alle cookies te accepteren of afwijzen of alleen bepaalde soorten cookies te accepteren. Hoe u de cookies beheert en verwijdert vindt u onder Help van uw browser.

Als u uw cookie-instellingen wijzigt, worden bepaalde cookies geblokkeerd. Het kan zijn dat u dan enkele functies van onze website niet volledig kunt gebruiken. Ook kunnen wij mogelijk enige content niet beschikbaar stellen die u eerder wel hebt gezien of gebruikt.

Cookies en trackingmechanismen in het bijzonder

Hier vindt u een compleet overzicht van alle cookies en trackingmechanismen die op onze website worden gebruikt. U vindt hier behalve de beschrijving van de verschillende cookies en andere trackingmechanismen ook nog het gebruiksdoel en andere belangrijke informatie.

Ga voor meer informatie en hulp met betrekking tot webtrackingmechanismen naar www.YourOnlineChoices.com.

Bijlage: Technische informatie cookies

Internet Explorer:

Instructies op https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:

Instructies op https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen

Google Chrome:

Instructies op https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari:

Instructies op https://help.apple.com/safari/mac/8.0/?lang=nl%23/sfri11471#/sfri11471

Trackingtechnologieën bij gebruik van de app van Parship

Parship heeft statistische informatie over het gebruik van onze Parship-app nodig om deze gebruikersvriendelijker te maken, metingen en marktonderzoek te doen en relevante advertenties voor u te tonen. Voor dit doel werken we samen met verschillende serviceproviders en gebruiken we app-analysetools.

Welke trackingtechnologieën gebruikt Parship in het algemeen?

Afhankelijk van de functie en het doel worden trackingtechnologieën bij Parship ingedeeld in verschillende categorieën.

Essentiële trackingtechnologieën

Afhankelijk van de functie en het doel worden trackingtechnologieën bij Parship ingedeeld in verschillende categorieën.

 • Trackingtechnologieën die dienen voor de identificatie resp. authentificatie van onze gebruikers en trackingtechnologieën in relatie tot een veilig authentificatieproces (Secure Authentication Process);
 • Trackingtechnologieën ter waarborging van de veiligheid van informatietechnische systemen van Parship,
 • Trackingtechnologieën ter bestrijding van misbruik en voorkoming van bedrog;
 • Trackingtechnologieën die bepaalde gegevens van gebruikers tijdelijk opslaan;
 • Trackingtechnologieën die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan.

Door deze trackingtechnologieën kunt u veilig gebruik maken van onze app en de functies zoals gewenst gebruiken. Zonder deze trackingtechnologieën kunnen essentiële diensten van Parship niet beschikbaar worden gesteld. Wij zetten trackingtechnologieën alleen in als u onze app bezoekt.

Rechtsgrond is het legitiem belang van Parship en de leden van Parship dat de service van Parship veilig en eenvoudig kan worden gebruikt en de kwaliteit van onze app en de content daarvan voortdurend worden verbeterd.

Voor het gebruik van de “essentiële” trackingtechnologieën is geen toestemming vereist. Ze kunnen niet worden uitgeschakeld.

Functionele trackingtechnologieën

Met “functionele” trackingtechnologieën, kunnen wij het gebruiksgedrag van onze gebruikers vastleggen.

Hierbij verzamelen wij informatie over hoe Parship-leden en gebruikers met onze app omgaan. Zo zien wij welke sites zijn bezocht en kunnen wij ons een volledig beeld vormen van de gebruikersactiviteiten op onze app.

In deze categorie vallen bijv.

 • Trackingtechnologieën voor marktonderzoek, om kennis te vergarenover de doelgroepen.
 • Trackingtechnologieën om gepersonaliseerde contentprofielen aan te maken,
 • Trackingtechnologieën om gepersonaliseerde content te selecteren.

Het doel bij het gebruik van “functionele” trackingtechnologieën is de prestaties van de app te verbeteren en het Parship-platform af te stemmen op de behoeften van de gebruikers om Parship gebruikersvriendelijker te maken. Ook hebben wij statistische informatie nodig over het gebruik van ons internetaanbod. Met behulp van trackingtechnologieën stellen wij in dit verband gebruiksprofielen op.

Deze “functionele” trackingtechnologieën garanderen nuttige functies. Zo slaan wij informatie op die helemaal op u is afgestemd. Of wij gebruiken trackingtechnologieën om de door u gewenste functies te activeren. Het gebruik van zulke trackingtechnologieën vindt pas plaats als de bijbehorende functie is geactiveerd of door u is opgevraagd.

Omdat wij u een app willen bieden die is gericht op optimale gebruikersvriendelijkheid worden “functionele” trackingtechnologieën doorgaans geactiveerd zodra u onze app bezoekt. U kunt deze trackingtechnologieën echter op elk moment uitschakelen. Gegevens die met behulp van “Functionele” trackingtechnologieën worden verzameld kunnen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren of uw activiteiten op andere apps te volgen.

Rechtsgrond voor het gebruik van “functionele” trackingtechnologieën is het legitiem belang van Parship kennis over de marktwaarde van de Parship-app in directe vergelijking met apps van derden te vergaren. Het legitiem belang komt verder voort uit de economische beoordeling van de uit de reikwijdtemeting resulterende inzichten.

Afzet trackingtechnologieën (Marketing trackingtechnologieën)

Wij gebruiken trackingtechnologieën ook voor reclamedoeleinden (“afzet” trackingtechnologieën). De met behulp van trackingtechnologieën aangemaakte profielen betreffende het gebruikersgedrag ( bijv. de reclamebanners waarop is geklikt, het aantal bezochte webpagina's, ingevoerde zoekopdrachten) gebruiken wij om u reclame aan te bieden of een aanbod te doen die op uw interesses zijn toegesneden (“op interesses gebaseerde reclame”).

In deze categorie vallen bijv.

 • Trackingtechnologieën voor de selectie van basic advertenties,
 • Trackingtechnologieën om een gepersonaliseerd advertentieprofiel aan te maken,
 • Trackingtechnologieën om gepersonaliseerde advertenties te selecteren,
 • Trackingtechnologieën om advertentieprestaties te meten.

Wij staan in dit verband ook andere bedrijven toe gegevens van onze gebruikers te verzamelen met behulp van reclametrackingtechnologieën. Dit stelt ons en derden in staat om gebruikers van onze onlinedienst op interesse gebaseerde advertenties te tonen, op basis van een analyse van hun gebruiksgedrag (zoals aangeklikte banneradvertenties en bezochte subpagina's) als geheel en niet beperkt tot onze onlinedienst. Voor de succesmeting van deze reclamecampagnes (zogenoemde conversietracking) geven wij trackingegevens ook door aan derden. Ten slotte maken “afzet“ trackingtechnologieën het ons mogelijk gebruiksprofielen op te stellen.

Rechtsgrond voor het gebruik van “marketing” cookies is het legitiem belang van Parship en ook andere adverteerders op interesse gebaseerde reclame uit te spelen en de gebruikers reclame aan te bieden die op de persoonlijke interesses zijn toegesneden.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in relatie tot trackingtechnologieën

 • Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens een toestemmingsverklaring van de betrokken persoon krijgen, is artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de rechtsgrond.
 • Bij de verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor het uitvoeren van het contract van Parship (Basis- of Premium-lidmaatschap) dient artikel 6, lid 1, punt b) AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die vereist zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
 • Is de verwerking voor waarborging van een legitiem belang van Parship of een derde zoals zijn leden vereist en zijn de belangen, grondrechten en basisvrijheden van de betrokkenen niet superieur aan het eerstgenoemde belang dan dient artikel 6, lid 1, punt f) AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

Als uw rechtsgrond uw toestemmingsverklaring is, bent u bevoegd uw toestemmingsverklaring op elk moment te herroepen terwijl dit de rechtmatigheid van de op grond van de toestemmingsverklaring tot het moment van herroepen uitgevoerde verwerking onverlet laat. Is de rechtsgrond het legitiem belang, dan hebt u eveneens het grondrecht, om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie daarvan, op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. In zoverre geldt artikel 21 AVG.

Hoe kunt u het gebruik van trackingtechnologieën, beheren, voorkomen of trackingtechnologieën wissen?

U kunt op elk moment, met onmiddellijke ingang, voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen, de overdracht en/of de analyse van uw gegevens via onze trackingaanbieders in de app door het vinkje onderaan deze pagina onder "Sta tracking toe" te verwijderen. Als het vakje is gedeactiveerd, worden er geen gegevens verzonden naar de tracking-providers .

Welke trackingtechnologieën gebruikt Parship in het bijzonder?

Parship gebruikt onder andere de volgende app-analysehulpmiddelen:

Google Analytics

Google Analytics wordt aangeboden door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Wij gebruiken Google Analytics met de aanvullende functie die Google biedt voor het anonimiseren van IP-adressen: hiermee worden door Google IP-adressen al binnen de EU ingekort en alleen in uitzonderlijke gevallen pas in de VS, maar in ieder geval altijd alleen in ingekorte vorm opgeslagen. In opdracht van Parship zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de app te evalueren, om rapporten over uw activiteit op de app op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het app- en internetgebruik aan Parship te leveren, zoals Google-Analytics rapporten over de prestaties, op basis van demografische kenmerken en interessen.

De advertentiefuncties van Google Analytics worden niet door Parship gebruikt.

Hoe Google gegevens verwerkt is hier beschreven (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

U kunt op elk moment, met onmiddellijke ingang, voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen, de overdracht en/of de analyse van uw gegevens via de hierboven vermelde trackingaanbieder in de app door het vinkje onderaan deze pagina onder "Sta tracking toe" te verwijderen. Als het vakje is gedeactiveerd, worden er geen gegevens verzonden naar deze tracking-provider.

Google Firebase

Parship maakt gebruik van Google Analytics voor Firebase en Firebase Crashlytics van het Google Firebase-platform van Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”). Google Firebase heeft diverse functies. Ga voor meer informatie naar: https://firebase.google.com/products/. Deze functies hebben eventueel toegang tot persoonsgegevens van gebruikers van Parship en slaan deze gegevens op. Te denken valt daarbij aan door u aangemaakte content of informatie over de interactie met de apps. Firebase biedt ook interfaces die interactie tussen gebruikers van de app en andere diensten toestaan.

De door Parship gebruikte tools Google Analytics voor Firebase en Firebase Crashlytics registreren als datum de eerste keer dat de app wordt geopend, het verwijderen van de app, updates, een crash of hoe vaak de app wordt gebruikt. Ook worden bepaalde interessen van de gebruiker beoordeeld. Hiervoor heeft Google toegang tot de advertentie-ID van het eindapparaat.

De door Google Firebase verwerkte informatie kan in combinatie met andere Google-diensten, zoals Google-reclame, worden gebruikt. In dat geval wordt informatie zoals de Android advertentie-ID of de advertentie-ID voor iOS verwerkt om de mobiele apparaten van gebruikers te identificeren. Ga voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google naar https://www.google.com/policies/technologies/ads. De privacyverklaring van Google vindt u op https://www.google.com/policies/privacy.

Overdracht van uw gegevens naar de Verenigde Staten kan niet worden uitgesloten.

U kunt op elk moment, met onmiddellijke ingang, voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen, de overdracht en/of de analyse van uw gegevens via de hierboven vermelde trackingaanbieder in de app door het vinkje onderaan deze pagina onder "Sta tracking toe" te verwijderen. Als het vakje is gedeactiveerd, worden er geen gegevens verzonden naar deze tracking-provider.

Adjust

We gebruiken zogenaamde Mobile-Tracking Technologies. Voor dit doel gebruiken we de app-analyseservice van adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlin, Duitsland.Met behulp van deze diensten verzamelen we statistische gegevens over het gebruik van ons aanbod om ons aanbod voortdurend te verbeteren. Als onderdeel van het gebruik van onze app, wordt informatie die door uw mobiele apparaat aan ons wordt doorgegeven verzameld en geanalyseerd. De volgende gegevens worden verzameld: IP-adres, die onmiddellijk worden gehasht, MAC-adres, gepseudonimiseerde apparaat-ID (ID voor identiteitskaart - IDFA of Google-adverteerder-ID), type browser, taal, internetserviceprovider, netwerkstatus, tijdzone, URL van de toegangs- en uitgangspagina's, gebruikte tijd en datum van toegang, clickstream-gegevens en andere statistische informatie over het gebruik van onze diensten. De op deze manier verzamelde gegevens worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te maken. Een gevolgtrekking maken voor uw persoon is daardoor voor ons niet mogelijk.

Raadpleeg het privacybeleid van adjust voor meer informatie hier (https://www.adjust.com/privacy-policy).

U kunt op elk moment, met onmiddellijke ingang, voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen, de overdracht en/of de analyse van uw gegevens via de hierboven vermelde trackingaanbieder in de app door het vinkje onderaan deze pagina onder "Sta tracking toe" te verwijderen. Als het vakje is gedeactiveerd, worden er geen gegevens verzonden naar deze tracking-provider.

Google Ads

Parship maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads", een analysedienst van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Binnen Google-advertenties gebruiken we de volgende functies:

 • Google Ads Conversion-Tracking. Met deze tool kunnen we bepalen of u op een Parship-advertentie van Google heeft geklikt. Deze informatie wordt gebruikt om conversiecijfers voor Parship te genereren. Zo kunnen wij zien of u ons product hebt gekocht of onze app hebt gedownload.
 • Google Ads Remarketing. Met deze functie kan Parship doelgericht bezoekers van Parship-apps targeten met advertenties op andere platforms door bezoekers van Parship gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties te laten zien wanneer zij andere aanbiedingen in het Google Display Netwerk bezoeken of Google's of de zoekmachine van een partner gebruiken.
 • Google Ads Similar Audience. Met deze functie kan Parship het bereik uitbreiden door advertenties te richten op gebruikers die dezelfde interesses hebben als degenen die onze app al gebruiken of van plan zijn te gebruiken. Het is ons doel om die gebruikers te bereiken die niet direct op zoek zijn naar onze producten of diensten, maar die vanwege hun kenmerken geïnteresseerd zijn in onze advertenties.

Klik hier voor meer informatie over Google-advertenties en het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

U kunt op elk moment, met onmiddellijke ingang, voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen, de overdracht en/of de analyse van uw gegevens via de hierboven vermelde trackingaanbieder in de app door het vinkje onderaan deze pagina onder "Sta tracking toe" te verwijderen. Als het vakje is gedeactiveerd, worden er geen gegevens verzonden naar deze tracking-provider.

Facebook

Parship wil "interest-based advertising" op Facebook presenteren en de frequentie van bepaalde advertenties beperken. Hiervoor gebruikt Parship de tool “Custom Audiences” van het sociale netwerk Facebook en die wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Facebook gebruikt een gehashte gebruikerspecifieke Facebook-ID om de Facebook-gebruiker toe te wijzen aan een “Custom Audience” (“Aangepaste doelgroepen”) volgens de regels van de Parship. Parship-advertenties worden vervolgens op Facebook getoond naar deze “Custom Audience”. Advertenties worden echter alleen weergegeven voor “Custom Audience” boven minimaal twintig verschillende gebruikers. Er kan daarom geen gevolgtrekking worden gemaakt op basis van de advertentieplaatsing over de kenmerken van de afzonderlijke gebruiker. De toewijzing voor een "Custom Audience" is maximaal 180 dagen. Deze periode begint opnieuw wanneer u onze app opnieuw bezoekt en er is een naleving van dezelfde regels voor “Custom Audience” van toepassing.

Hier vindt u informatie over gegevensbescherming op Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

U kunt op elk moment met onmiddellijke ingang, voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen, de overdracht en/of de analyse van uw gegevens via de hierboven vermelde trackingaanbieder in de app door het vinkje onderaan deze pagina onder "Sta tracking toe" te verwijderen. Als het vakje is gedeactiveerd, worden er geen gegevens verzonden naar deze tracking-provider.

Cookies en trackingmechanismen in het bijzonder

Hier vindt u een compleet overzicht van alle cookies en trackingmechanismen die op onze app worden gebruikt. U vindt hier behalve de beschrijving van de verschillende trackingmechanismen ook nog het gebruiksdoel en andere belangrijke informatie.

Gratis aanmelden en testen Gratis aanmelden

Ik ben

Ik zoek

De Algemene voorwaarden en de privacyverklaring zijn van toepassing. Met een gratis lidmaatschap ontvangt u via e-mail regelmatig aanbiedingen voor het betaalde lidmaatschap en andere producten van PE Digital GmbH (op elk moment opzegbaar).
Error with static Resources (Error: 418)